Jules Verne

12 sep Jules Verne

Jules Verne kreeg bekendheid als de schrijver die de toekomst kon voorspellen. In zijn avontuurlijke boeken heeft hij het over de wereld diep onder de zee, het binnenste van de aarde maar ook over geheimzinnige eilanden. Hij wordt beschouwd als de vader van de science fiction. In zijn tijd waren veel onderwerpen nog fantasie maar in een aantal gevallen zijn ze werkelijkheid geworden. Zo voorspelde hij in zijn boeken een reis naar de maan.  Jules Verne was zeer intelligent en goed op de hoogte van de technische ontwikkelingen van zijn tijd.

Jeugd Jules Verne

Jules Verne wordt op 8 februari 1828 in Nantes geboren. Zijn vader was notaris en het was de bedoeling dat Jules als oudste zoon zijn vader zou opvolgen. Hij moest rechten gaan studeren in Parijs. In 1852 slaagt Jules voor zijn examen maar hij laat zijn ouders weten dat hij niet voornemens is om op het kantoor van zijn vader te komen werken. Hij wil schrijver worden en zijn vader stopt onmiddellijk met zijn financiële ondersteuning. Als effectenhandelaar verdiende Jules vervolgens wat bij; iets wat hij overigens haatte, maar waar hij wel goed in was. Ook is hij repetitor voor jonge studenten en secretaris van een klein theater.

Succes

Op 10 januari 1857 trouwde Jules met Honorine de Viane Morel, een jonge weduwe met 2 dochtertjes.  Ze stimuleerde hem om door te gaan met schrijven en Jules ging actief op zoek naar een uitgever. Op 34-jarige leeftijd heeft Jules Verne nog steeds geen erkenning gekregen als schrijver. Belangrijk voor Verne was zijn ontmoeting met Pierre-Jules Hetzel, een belangrijke Franse uitgever. Deze herkent de hand van de meesterverteller en wil het boek publiceren als zijn aanwijzingen worden opgenomen. Jules Verne gaat hiermee akkoord en herschrijft zijn verhaal.  De samenwerking bleek zeer goed, en dankzij Hetzel werden veel van Verne’s boeken uitgegeven.  Het concept van Hetzel, educatieve, populair-wetenschappelijke jongensboeken waarin moedige volwassen mannen de hoofdrol spelen, blijkt een schot in de roos. De weg lag open voor Jules Verne. Vijf weken in een luchtballon is het eerste grote succes van Verne. Zijn meest succesvolle romans volgden elkaar snel op: De Reis naar het Binnenste van de Aarde (1864), Van de Aarde naar de Maan (1865), Twintigduizend Mijlen onder de Zee (1869) en Rondom de wereld in Tachtig Dagen (1872).

Zorgvuldige onderbouwing

Jules Verne onderbouwde zijn boeken door veel vaktijdschriften te lezen. Hij verrichte degelijk onderzoek en paste wetenschappelijke logica toe. Hij spreekt met ontdekkingsreizigers en befaamde geleerden. Hij laat zelfs voor zijn boeken belangrijke berekeningen uitvoeren. Alles wat hij denkt te kunnen gebruiken in een toekomstig verhaal, legt hij vast op ontelbaar vele kaartjes.

Het einde

Jules Verne blijft tot aan zijn dood schrijven maar levert geen kwaliteit meer onder meer doordat Hetzel en zijn eigen moeder waren overleden. De verkoop stagneert. Hij lijdt aan suikerziekte en op 24 maart 1905 overlijdt Jules Verne te Amiens. Hij heeft dan meer dan zestig wonderreizen op zijn naam staan. Zijn werk is van alle Franse schrijvers het meest vertaald.  Tot op de dag van vandaag staan in Frankrijk zijn boeken op de top-tien van de gewone man.

Geen reactie's

Geef een reactie