Incasso in Frankrijk

29 aug Incasso in Frankrijk

Bedrijven in Frankrijk behoren tot de slechtste betalers in Europa. Staat een factuur te lang open? Probeer dan niet met de Franse slag uw vordering te innen. Maar zorg dat u er bovenop zit en lees de tips in deze blog over incasso in Frankrijk. Hoe werkt het in Frankrijk en waar moet u rekening mee houden als u zaken doet met Franse bedrijven.

Incasso in Frankrijk in drie stappen

Hoe gaat u te werk als uw Franse debiteuren uw facturen niet of veel te laat betalen? Wees alert want Franse ondernemers hebben een slechte reputatie in het nakomen van betalingsafspraken. Wanbetalingen en achterstallige betalingen hebben een grote invloed op het grote aantal faillissementen. De Franse regering haakt hierop in met kortere betalingstermijnen en een hogere vertragingsrente. Belangrijk is geen afwachtende houding aan te nemen. Ga proactief te werk en volg de volgende stappen:

Stap 1: Verstuur een aanmaning

Als de afgesproken betalingstermijn ruimschoots overschreden is, is het raadzaam om bij Franse debiteuren direct actie te ondernemen. Verstuur een aanmaning waarin u de volgende informatie duidelijk aangeeft: 1. de exacte hoogte van uw vordering, 2. hoogte wettelijke rente en 3. welke uiterste betaaldatum u hanteert. Een professionele vertaling kan ervoor zorgen dat u niet tegen taal- en cultuurverschillen aanloopt. Blijft uw Franse debiteur in gebreke, overweeg dan meteen uw vervolgstap. Het is essentieel dat u druk op de ketel houdt. De praktijk in Frankrijk wijst uit dat hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe groter de kans is dat u achter het net vist.

Stap 2a: Draag uw openstaande vordering over

Blijft uw Franse debiteur in gebreke, nadat u een aanmaning verstuurd heeft? Draag uw openstaande vordering dan over aan een incassospecialist met kennis van de Franse markt. Het is voor een succesvol resultaat belangrijk dat zij de taal van uw debiteur spreken, de cultuur en betalingsgewoontes van het land kennen en vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving zijn.

Nog een tip: bepaal vooraf de tarieven voor de incassodienst(en) en spreek af dat het incassobureau de regie voert, de voortgang bewaakt en het aanspreekpunt blijft voor uw incasso in Engeland.

Reageert uw debiteur niet op onze schriftelijke of telefonische sommaties? Start dan een juridische procedure.

Stap 2b: Schakel een advocaat in

In Frankrijk hebben incassobureaus en deurwaarderskantoren slechts beperkte bevoegdheden. Vanzelfsprekend zijn uw debiteuren daar ook van op de hoogte. Uw kans op succes wordt groter als een Franse advocaat inschakelt. Een advocaat heeft meer autoriteit en een brief of sommatie van hem boezemt meer ontzag in. Uw procedure loopt wel extra vertraging op, omdat een advocaat zich ook moet verdiepen in uw dossier. Een advocaat is bovendien bevoegd om een zogenoemde concept dagvaarding te versturen. Uw debiteur weet ook dat reageren op een sommatie van een advocaat zijn laatste kans is om onnodige, gerechtelijke kosten te voorkomen.

Stap 3: Start een gerechtelijke procedure

Heeft de buitengerechtelijk fase niks opgeleverd, dan is het de hoogste tijd voor de gerechtelijke fase. In Frankrijk kan alleen een advocaat deze fase doorlopen. Als eiser hebt u de keuze uit verschillende gerechtelijke trajecten. In samenspraak met uw advocaat moet overlegt worden welk  traject de grootste kans van slagen heeft. Er zijn drie mogelijk stappen:

  • Betalingsbevelprocedure: een snelle, relatief goedkope procedure die soelaas biedt als uw debiteur de vordering niet betwist
  • Kort geding aanspannen om spoedvonnis te verkrijgen: meest geijkte procedure als uw debiteur de vordering wel of niet betwist
  • Bodemprocedure: langdurende procedure die u kunt volgen als uw complexe dossier betwist wordt.

 

Hopelijk hebben wij u zo een beetje kunnen helpen met incasso in Frankrijk. Heeft u nog tips? Wij vullen deze blog graag aan met nuttige informatie!

Geen reactie's

Geef een reactie