Hugenoten

08 aug Hugenoten

Wie of wat waren de Hugenoten? In de zestiende eeuw waren er veel hervormingsgezinde bewegingen binnen de kerk die zich tegen het katholieke geloof keerden. De Hugenoten zijn aanhangers van het calvinisme en zij verwerpen het katholieke geloof. Zij waren de Franse variant van de Calvinistische Gereformeerde Kerk en waren veelal van adel en hoogopgeleide mensen die in de grote steden woonden.

Macht Hugenoten

Tot grote ergernis van de Rooms Katholieke Kerk kregen de Hugenoten steeds meer macht. Ze werden beschouwd als ketters en er ontstond veel vijandigheid tegenover mensen die een ander geloof aanhingen. Dit leidde tot grote vervolgingen en bloedige moordpartijen. Om katholieken en protestanten met elkaar te verzoenen, trad op aangeven van admiraal Gaspard de Coligney, een vooraanstaand protestants leider, op 18 augustus 1572 Hendrik van Bourbon Koning van Navarra, en leider van de protestanten, in het huwelijk met Margaretha van Valois (zuster van de katholieke koning Karel IX).  Ter gelegenheid van de bruiloft trok zowel de katholieke en protestantse adel naar Parijs.

Bartholomeusnacht

Terwijl het huwelijk ervoor had moeten zorgen dat er meer rust kwam tussen de verschillende groepen gelovigen, gebeurde juist het tegenovergestelde. Vier dagen na het huwelijk waren velen van hen nog in de stad waaronder De Coligny. Op 22 augustus ontsnapte hij aan een aanslag die gepleegd was door katholieken waardoor de spanning weer opliep. Terwijl de koning zijn afschuw uitsprak over de aanslag en de Hugenoten om wraak riepen, besloten de katholieken actie te gaan ondernemen. Op initiatief van koningin-moeder Catharina de’ Medici en de katholieke adel werd er in de nacht van 23 op 24 augustus 1572 een bloedbad aangericht onder de hugenoten die nog altijd in grote getale in Parijs aanwezig waren. Gaspard de Coligny was een van de eerste slachtoffers. Het bloedbad breidde zich over het hele land uit en in totaal werden er ongeveer 20.000 hugenoten om het leven gebracht. Deze aanslag staat in de boeken ook wel bekend als De Parijse Bloedbruiloft.

Zuid-Afrika

Veel Hugenoten slaan op de vlucht naar het buitenland waaronder, Amerika en Nederland. In deze gebieden was men overwegend protestants en konden Hugenoten dus een veilig bestaan leiden. In Zuid-Afrika begonnen ze met succes aan de wijnbouw. De Kaapse wijnen werden een succes door hun toedoen.

Nederland

In de periode 1680 en 1720 vluchtten tussen de 35.000 en 50.000 Hugenoten naar Nederland. Vanwege hun kennis, contacten en geld waren ze hier meer dan welkom en de Nederlandse economie een stevig impuls. Ze kregen dan ook allerlei gunstige rechten. Zo hoefden ze bijvoorbeeld niet te betalen voor het lidmaatschap van de gilden. Alle voorrechten die ze kregen, zetten kwaad bloed in Nederland.  In 1715 werden de vluchtelingen genaturaliseerd en kwam er een einde aan hun privileges.  Waarschijnlijk hebben in deze periode veel Hugenoten hun naam vernederlandst, Le Jeune werd De Jonge en Romain werd Romijn.

Geen reactie's

Geef een reactie